Download hele AT-vejledningen her

 

 

Varenr.:


Pressemeddelelse fra arbejdstilsynet vedr. stiger.
Fra 1.4.2006 skal alle stiger, der sælges i Danmark være godkendt iflg. DS/INSTA-650 eller EN-131.

Mere sikre stiger

Stiger, der anvendes på danske arbejdspladser skal leve op til danske eller europæiske normer for sikkerhed. Det betyder, at en stige skal kunne bære vægten af den person, der bruger den. Arbejdstilsynet stiller krav om, at alle fra 1. april 2006 kun kan indkøbe stiger, der er mærket med, at de opfylder dansk standard (DS/INSTA 650) eller Europa Norm (EN 131), eller er indrettet på anden måde, der mindst giver et tilsvarende sikkerhedsniveau.
Hvert år sælges der ca. 20.000 stiger, der ikke har et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau.
Arbejdstilsynet har i de senere år konstateret, at der er mange ulykker, hvor stiger indgår, både i forbindelse med brugen af dem, og hvor stigen kollapser. Det kan ikke umiddelbart ud fra ulykkestallene konstateres, om disse stiger lever op til de danske eller europæiske normer for sikkerhed, men det får nu Arbejdstilsynet til at sætte ekstra fokus på området.
- De stiger, der bruges skal være sikre, understreger Arbejdstilsynets direktør Jens Jensen. Derfor har Arbejdstilsynet i en At-vejledning om stiger præciseret kravet til stigers sikkerhedsniveau. Derudover vil vi gøre en stor indsats for at informere producenter, importører, leverandører, virksomheder og sælgere om ovenstående krav, ligesom også arbejdsmarkedets parter og Forbrugerstyrelsen vil blive orienteret. I nødvendigt omfang vil vi give påbud på virksomheder, hvor vi ser, at der anvendes uforsvarlige stiger.
I mange husstandsomdelte reklamer og gratisaviser kan man se, at forhandlerne er begyndt at reklamere med, at stigen opfylder EN 131. Det er en god rettesnor, når man skal ud at købe en ny stige, der opfylder kravene. På stigen er der som regel et klistermærke, hvor der står “opfylder DS/INSTA 650 eller EN 131”. Disse stiger opfylder Arbejdstilsynets krav. Er man i tvivl, skal man bede forhandleren om dokumentation.
Hvis stigen er mærket med GS (Geprüfte Sicherheit), anbefales det ligeledes at bede forhandleren om dokumentation for, at den opfylder EN 131.
Ved “gamle” stiger, hvor det ikke umiddelbart kan konstateres, om de opfylder kravene, anbefaler Arbejdstilsynet at gennemgå stigen meget omhyggeligt for eventuelle revner eller skader. Er man i tvivl, om stigen er i orden, kan man eventuelt forsøge at få den undersøgt hos en stigeleverandør.
Læs mere om krav til stiger
Man kan læse om de gældende krav til stiger i Arbejdstilsynets vejledning “Brug af transportable stiger” (At-vejledning B.3.1.1), der kan hentes på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk